Argyreia nervosa – LSA Microdose Capsules || Happy Caps

12,00

Koop LSA-capsules voor microdosis of psychedelische reis.

Category:

Description

Kopen LSA Capsules – Happy Caps

Argyreia nervosa is een prachtige klimplant die prachtige bloemen produceert. De zaden bevatten een stof genaamd LSA die chemisch vergelijkbaar is met LSD, maar verschillende effecten heeft.

In een hogere dosis is bekend dat LSA psychedelische reizen veroorzaakt en sommige mensen melden zelfs licht gesloten ogen en open ogen psychedelische visioenen, zoals heilige geometrie.

Dit product is perfect voor mensen die LSA willen microdoseren of een volledige reis willen meemaken.

The Happy Caps is een merk dat capsules produceert met Argyreia nervosa-zaden die al zijn behandeld en vermalen, klaar voor uw microdosisprotocol of heilige reis.

Er zitten 4 capsules in elke envelop en één capsule zou bijna niet merkbaar moeten zijn, terwijl twee of meer middelmatige tot sterke effecten kunnen hebben.

Het is algemeen bekend dat LSA-ervaringen met het zaad van Argyreia nervosa een ervaring produceren die de zuivering wordt genoemd, wat vaak een spiritueel fenomeen is dat zich fysiek weerspiegelt in de vorm van lichte tot matige misselijkheid en vaak resulteert in braken.

*Bij het plannen van een psychedelische ervaring veroorzaakt door LSA-zaden, is het belangrijk dat je de hele dag voor de ervaring uittrekt en indien mogelijk ook de volgende dag. Dit is absoluut geen feestartikel en het is de beste gewoonte om het in privacy te doen met mensen die je volledig vertrouwt en liefhebt. De plaats van de ervaring is ook belangrijk. Zoek een plek die je kent en bereid een hygiënische plek voor waar de deelnemers comfortabel door de mogelijke zuivering kunnen gaan.

De Argyreia nervosa-zaden zijn op de meeste plaatsen legaal, behalve in sommige staten van de VS en sommige landen waar de verkoop van dit zaad verboden is omdat de Argyreia nervosa (Olifantenklimplant) een endemische soort is. Omdat de Happy Caps-formule gemalen zaden bevat, is het echter toegestaan. Deze formule is dus ideaal voor diegenen die moeite hebben met het vinden van psychedelische stoffen in hun land.


LSA Capsules – Happy Caps

Argyreia nervosa is a beautiful creeper plant that produces beautiful flowers. Its seeds contain a substance called LSA which is chemically similar to LSD but produces different effects.

In a higher dose, LSA is known to induce psychedelic journeys and some people even report light closed eyes and open eyes psychedelic visions, like sacred geometry.

This product is perfect for those looking to microdose with LSA or to experience a full journey.

The Happy Caps is a brand that produces capsules containing Argyreia nervosa seeds already treated and crushed ready for your microdose protocol or sacred journey.

There are 4 capsules inside each envelope and one capsule should be almost not noticeable while two or more can have medium to strong effects.

It is well known that LSA experiences with the seed of Argyreia nervosa produce an experience called the purge which is often a spiritual phenomenon that reflects itself physically in the form of light to moderate nausea and often results in vomiting.

*When planning a psychedelic experience induced by LSA seeds, it is important that you take the entire day for the experience and if possible the next day also. This is definitely not a party substance and it is best practice to do it in privacy with people you completely trust and love. The place of the experience is also important. Find a place you are familiar with and prepare a hygienic place for the participants to comfortably go through the potential purge.

The Argyreia nervosa seeds are legal in most places, except in some states of the USA and some countries where the selling of this seed is prohibited because the Argyreia nervosa (Elephant’s creeper) is an endemic species. However, since the Happy Caps formula contains crushed seeds, it is allowed. So this formula is ideal for those who have trouble finding psychedelic substances in their countries.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.